Winnaar: Project Alzheimer Nederland Utrecht

Vanuit de Hogeschool Utrecht is Alzheimer Nederland Stad Utrecht met de vraag gekomen hoe de wijk Noord-Oost Utrecht dementievriendelijker gemaakt kan worden.


Het doel is om dit gebied dementievriendelijker te maken door middel van een concrete, wijkgerichte aanpak. Op deze manier kunnen mensen met dementie prettig in de eigen buurt blijven wonen. Het streven is om 20% van de bewoners te bereiken. Studio Pixl is hiermee aan de slag gegaan. Het team bestond Beau Brouwer, Harm van der Baan, Bradley van Beek en Kyara Yin. Ik richtte me veelal op het ontwerpen en schetsen van media uitingen, brainstormsessies voor nieuwe concepten, onderzoek en het valideren van de keuzes die zijn gemaakt aan de hand van deze onderzoeksresultaten.


Primaire doelgroep: jongeren tussen de 15-25 jaar oud. De reden hiervan is dat deze groep in de wijk Noord-Oost Utrecht veel in supermarkten werken. Dit is tijdens een bezoek bij de Gaard gebleken, een plek waarbij het vaak mis gaat met mensen die dementeren. Om bewustwording te creëren is ons idee dat vanuit de supermarkt kantine te doen. De secundaire doelgroep: jonge gezinnen tussen de 25-40 jaar oud.

Om inspiratie op te doen voor de (concept) brainstormsessie heb ik succesvolle campagnes van andere zorgorganisaties onderzocht. Hieruit is gebleken dat deze campagnes vaak dezelfde doeleinden hebben: bewustwording creëren en informeren. Ook hebben we het Alzheimer Café bezocht en mantelzorgers, begeleiders en werknemers van Ansu geïnterviewd. Het doel hiervan was dat Studio Pixl zich op deze manier zo goed mogelijk kan inleven.Best Practice

Ik heb diverse promotiefilmpjes en campagnes onderzocht van onder andere Ansu en Samen Dementievriendelijk. Ook heb ik de huisstijlen van diverse organisaties die zich inzetten voor dementie onderzocht, zoals kleur (psychologie), lettertype, vorm en foto gebruik. Hierdoor kreeg ik een goede kijk op hetgeen dat deze organisaties willen uitstralen. Ik raakte geïnspireerd door de reclame ’Wat zou je doen als je Hans tegenkomt?’ van Samen Dementievriendelijk. Met dit personage creëren we mogelijk herkenning en spreken we een brede doelgroep aan. Nadat ik deze allemaal had bekeken kwam ik tot de conclusie dat dit een duidelijke customer journey laat zien.


Studio Pixl vond conceptnaam ‘’Een andere dimensie: hoe leven mensen met dementie’’ erg toepasselijk op de hoofdvraag. Aan de hand van deze conclusies heb ik twee script scenario’s geschreven, één in de dimensie van de medewerker en één in de dimensie van Hans. Ik heb onderzoek gedaan naar interactieve flyers, uiteindelijk kwam ik uit bij Picture Dissolve. Het leek mij interessant om op deze manier in te haken op een van de guiding principles: dimensie.KoffieMaatje


De QR-code verwijst naar een pagina genaamd ‘KoffieMaatje’. KoffieMaatje is een (fictief) initiatief vanuit de ANSU en het Alzheimer Café. Het brengt de doelgroep en mensen met dementie (onder begeleiding van de mantelzorger) bij elkaar. Op deze manier brengen we de doelgroep in een andere dimensie van dementie.Ik heb in het boek 100 things Every Designer Needs to Know About People onderzocht welke aspecten belangrijk zijn om de doelgroep de inhoud van de boodschap te laten onthouden. Vervolgens heb ik een enquête gemaakt om te onderzoeken op welk sociaal mediakanaal de doelgroep het beste te bereiken is voor reclame.